top of page

De Sahel-woestijn breidt zich uit naar de kuststreek van Togo. Naast de klimaatverandering en de schaarste van water staat het land voor een ernstig probleem van ontbossing.

 

Dit komt door overexploitatie van bossen, het ongecontroleerd kappen van boomsoorten voor de bouw van lokale werken en voor export.


Dit fenomeen wordt verder benadrukt, zij het in veel mindere mate, door de behoefte aan hout voor huishoudelijk gebruik.

Ontbossing Togo
bottom of page