Te vervolledigen

In België is onze belangrijkste partner de KONING BOUDEWIJNSTICHTING. Dank zij de steun van deze partner zijn de giften voor het project "Drinkwater voor Okafou-Logbo" fiscaal aftrekbaar. 


In Togo werd de lokale partnerorganisatie SCED opgericht (staat voor bescherming, cultuur, milieu, plicht) waarin boeren uit Okafou-Logbo en twee naburige dorpen zijn vertegenwoordigd.