top of page

Te vervolledigen

Onze partners in België zijn

  • de Koning Boudewijnstichting (dank zij de steun van deze partner zijn de giften voor een aantal van onze projecten fiscaal aftrekbaar). 

  • de provincie Vlaams-Brabant, die ons een subsidie heeft toegekend voor de bouw en operationalisering van de school

  • AFD (Academic For Development)


In Togo werken wij samen met de lokale organisatie ASCEDI.

bottom of page