Nieuwe fase: aanleg van een composteringscentrum

Aan te vatten zodra de nodige garanties voor financiering vervuld zijn.

  • Gebouw voor opslag van de meststoffen en bergplaats voor het gereedschap.

  • Zone voor compostering met uitgraving.

  • Platform voor behandeling van de meststoffen.

  • Verharding in beton die het composteringscentrum verbindt met de openbare weg.

  • Uitrusting (driewieler, grondboor).

  • Outillering.