top of page

Academics for Development

AFD vaardigt studenten af die in Togo een stage uitvoeren in het kader van hun studies.

De studenten verlenen hun medewerking aan Akay Esseboe voor de volgende opdrachten.

 

Voorbereiden van bosklassen voor lokale scholen.

Inhoudelijk bevat dit een introductie in de klimaatopwarming gevolgd door een theoretisch en een praktijkgericht deel over composteren en zaadplanting. De voorbereiding wordt voorzien aan de hand van zelfgemaakte videomodules, afgewisseld met interactieve spelletjes.

 

Bewustwording voor de klimaatverandering opwekken in de omliggende dorpen

Ontwikkelen van videomodules voor oudere leeftijdsgroepen, met name inwoners in omliggende dorpen. Deze worden aangeboden in de vorm van presentaties op georganiseerde infomomenten.

 

Een business model ontwikkelen voor de uitbouw van de boomkwekerij

Akay Esseboe voorziet een boomkwekerij met in de zaadbank voorlopig enkel ‘Tectona grandis’. Door de studenten wordt een lijst van alternatieve boomsoorten voorzien na geografisch onderzoek.

Het businessplan zal beschrijven welke acties ondernomen moeten/kunnen worden en waar rekening mee gehouden moet worden om de boomkwekerij te laten groeien. Mogelijke groeistrategieën kunnen zijn om het aanbod te diversifiëren, om uit te breiden naar andere locaties, om de vraag te vergroten door de overheid te overtuigen om het planten van bomen te ondersteunen, enz.

bottom of page