top of page

De vzw AKAY ESSEBOE (bedrijfsnummer 0692528530) heeft haar zetel te 1200 Brussel, Théodore De Cuyperstraat 159, bus 54.

De vereniging heeft - onder andere - als doelstellingen:

  • de West-Afrikaanse overheden en studenten bewust maken van de voortgang van de Sahel-woestijn richting kuststaten en de risico's die de woestijnvorming met zich meebrengt voor het ecosysteem, de gezondheid van de bevolking en hun voedselvoorziening;

  • in Togo de "School van het Leven, de Ecologie en de Duurzame Ontwikkeling"creëren; deze groene klassen zijn, bedoeld om het contact van studenten met de natuur te stimuleren en de herbebossing te bevorderen;

  • in België en elders, de nodige synergieën creëren zodat de "School van het Leven, de Ecologie en de Duurzame Ontwikkeling", die in Togo wordt opgezet, haar doelstellingen kan bereiken.  De vereniging heeft tot doel dit project voor ontwikkelingssamenwerking technisch, menselijk, financieel en moreel te ondersteunen.

Bevolking Togo
bottom of page