top of page

De VZW  Akay Esseboe heeft een project gestart voor het oprichten van een "School van het Leven,  de Ecologie en  de Duurzame Ontwikkeling » in TOGO.


Dit project beoogt bij te dragen tot het zoeken naar oplossingen voor de problemen te wijten aan de klimaatverandering, aan de nefaste gevolgen van wilde ontbossing en aan de droogte in Afrika. 

De school zal de Togolese jeugd informeren over de risico's van klimaatverandering en de voordelen van duurzame ontwikkeling.
Ze zal praktische trainingen organiseren  in het composteren, het zaaien van plantgoed, het besproeien van planten en de daaropvolgende zorg voor jonge bomen, die studenten zullen ontvangen voor herbeplanting in hun eigen school.

Landschap Togo
bottom of page