top of page

Academics for Development

AFD heeft gedurende de zomer van 2023 studenten afgevaardigd om in Togo een stage uit te voeren in het kader van hun studies.

De studenten hebben hun medewerking verleend aan Akay Esseboe voor de volgende opdrachten.

 

Voorbereiden van bosklassen voor lokale scholen.

Inhoudelijk bevat dit een introductie in de klimaatopwarming gevolgd door een theoretisch en een praktijkgericht deel over composteren en zaadplanting. De voorbereiding wordt voorzien aan de hand van zelfgemaakte videomodules, afgewisseld met interactieve spelletjes.

 

Bewustwording voor de klimaatverandering opwekken in de omliggende dorpen

Ontwikkelen van videomodules voor oudere leeftijdsgroepen, met name inwoners in omliggende dorpen. Deze werden aangeboden in de vorm van presentaties op georganiseerde infomomenten.

 

Een business model ontwikkelen voor de uitbouw van de boomkwekerij

Het businessplan beschrijft welke acties ondernomen moeten/kunnen worden en waar rekening mee gehouden moet worden om de boomkwekerij te laten groeien.

AFD.png
bottom of page